W naszej ofercie mamy produkty i usługi służace do podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych i wykorzystywanych danych.

Do standardowych niebezpieczeństw na które narażone są dane przechowywane w systemie należą:

utrata danych na skutek awarii sprzetu
utrata danych na skutek awarii zasialania
wyciek danych
nielegalne wykorzystanie danych przez pracowników
Oceniamy stan bezpieczeństwa danych u Klienta i proponujemy odpowiednie rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w systemie i podtrzymania ciągłości pracy. Do standardowych narzędzi należą:

zabezpieczenia antywirusowe
polityka zarządzania kopiami bezpieczeństwa (polityka "backup'owa")
analiza zagrożeń, wskazanie i usunięcie słabych punktów systemu
zasilanie awaryjne, instalacja UPS'ów
wdrożenia serwerów, macierzy dyskowych, sieciowych systemów backup'owych
wdrożenie oprogramowania "szpiegującego" pozwalającego na dyskretny podgląd pracowników, automatyczny monitoring ich pracy, reakcje na słowa kluczowe..itd