W życiu każdej firmy co pewien okres czasu nadchodzi chwila kiedy trzeba uporządkować, przeliczyć i ocenić przydatność wykorzystywanych zasobów(sprzętu, oprogramowania). Powody mogą być rózne:

remanent w licencjach
planowanie rozbudowy systemu
poprawa jakości pracy z systemem
podniesienie poziomu bezpieczeństwa
przygotowanie do kontroli
analiza wykorzystania posiadanych zasobów
Wykonujemy takie prace lub pomagamy je zaplanować lub nadzorować. Pomagamy też w analizie otrzymanych wyników oraz ich ocenie. Sugerujemy optymalne rozwiązania w oparciu o uzyskane dane i zakładane cele prac.

Sam sposób prowadzenia prac analitycznych i sposób prezentacji wyników jest też dopasowany do potrzeb Klienta - pozwala to optymalizować koszty takich zabiegów. Nie proponujemy zaawansowanych procedur i dokumentacji wymaganych przy np.: normach ISO do prostego remanentu w sprzęcie - chyba że takie jest życzenie Klienta.