Dla firm i instytucji świadczymy serwis IT w pełnym zakresie, w tym:


- serwis komputerów, systemów operacyjnych, systemów serwerowych
- utworzenie i/lub aktualizacja dokumentacji systemu (zawsze)
- ewidencji, utrzymania i serwisu oprogramowania, doświadczenie m.in z następującymi produktami:

 • MS Office; Word, Excel, Microsoft Outlook,
 • Office System
 • Outlook Express
 • Mozilla, Thunderbird
 • Exact for Windows, Exact Globe
 • Sage Symfonia
 • Insert GT (Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, nexo...itd)
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft SQL Server
 • WF MAG
 • obsługa różnych aplikacji autorskich i komercyjnych dla systemu MS-DOS, uruchomienie ich na nowoczesnych komputerach
 • GoldMine
 • programy Finka
 • ZUS Płatnik
 • Sony Vegas
 • Pinnacle Studio
 • wdrożenia EDI
 • Zoom
 • Microsoft Teams
 • wdrożenie Microsoft Office 365

- wsparcia użytkowników w zakresie codziennego posługiwania sie aplikacjami, szkolenia
- tworzenie i zarządzanie nośnikami preinstalacyjnymi
- podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych i utrzymania ciągłości pracy:

 • zabezpieczenia antywirusowe
 • polityka zarządzania kopiami bezpieczeństwa (polityka "backup'owa")
 • analiza zagrożeń, wskazanie i usunięcie słabych punktów systemu
 • zasialnie awaryjne, instalacja UPS'ów
 • wdrożenia serwerów, macierzy dyskowych, sieciowych systemów backup'owych

- administracja systemami:

 • administrowanie serwerami w siedzibie klienta
 • administracja usługami zewnętrznymi (zewnętrzne serwery www i email) i wewnętrznymi
 • koordynacja współpracy dla serwisów zewnętrznych (np dzierżawione urządzenia drukujące, wsparcie aplikacji w których dostawca zastrzegł sobie taką potrzebę...itd)
 • administracja systemami zintegrowanymi korzystającymi z Baz Danych