Czasami istnieje potrzeba stworzenia oprogramowania bardzo niszowego (do bardzo konkretnych celów), prostego programu narzędziowego lub skryptu realizującego konkretne funkcje. Takich programów bardzo często nie ma na rynku bo jeszcze nikt ich nie wymyślił lub nigdy nie zostały upublicznione. Tworzymy takie oprogramowanie. W grupie usług programistycznych oferujemy Państwu:

pomoc podczas tworzenia nowego oprogramowania "pod klucz" na rzecz Klienta przez firmy trzecie, nadzór merytoryczny
kompleksowe wykonanie oprogramowania dla Klienta (analiza, definicja potrzeb, wykonanie, wdrożenie) w tym systemów obsługi sprzedaży, ewidencji, rozliczeń, obiegu dokumentów, budżetów...itd
budowa prostych programów narzędziowych (ewidencja czasu.. itd), budowa skryptów automatyzujących czynności wykonywane w firmie (w ramach możliwości dostępnych dla Klienta narzędzi)