Dysponujemy kompetentną kadrą która potrafi profesjonalnie zarządzać lub współpracować na różnych szczeblach przy projektach z dziedziny informatyki. Mamy doświadczenie zebrane zarówno w sektorze prywatnym (od kilkuosobowych firm do banków) jak i w administracji publicznej (urzędy miast, instytucje administracji państwowej). Standardowy zakres usług jest bardzo ogólny - i musi taki być ponieważ każdy projekt jest inny.

W ramach świadczonych usług proponujemy:

współpraca podczas planowania lub wdrażania nowych funkcjonalności w firmie, określenie i definicja potrzeb
współpraca podczas przygotowania SIWZ
współpraca podczas oceny SIWZ
zarządzanie/prowadzenie projektów IT na rzecz Klienta (projekty programistyczne, migracja oprogramowania, rozwój platformy sprzętowej)
współpraca na każdym etapie i szczeblu projektu jako wykonawca lub podwykonawca