AgencjaBezpieczestwaPartner
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA PARTNER” Sp. z o. o.

Powstała w 2020 roku jako podmiot świadczący usługi detektywistyczne, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, audytorskie i doradcze z obszaru bezpieczeństwa korporacyjnego, w tym wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Projekt powstał na bazie istniejącego zapotrzebowania na przeciwdziałanie dzisiejszym zagrożeniom mającym wpływ na funkcjonowanie osób fizycznych i wszelkich organizacji prowadzących działalność tak społeczną jak również gospodarczą. 

Agencja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863628

 

 Współpracujemy w zakresie:
- usług prawniczych
- usług detektywistycznych w tym wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego
- ochrony osób i mienia
- ochrony danych osobowych i audytów w tym zakresie
- ochrony informacji niejawnych
- Compliance i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)