GRENKELEASING

 

Od stycznia 2012 roku jesteśmy partnerem Grenkeleasing. Nasze ID w systemie GRENKE to 102-02092. Długo szukaliśmy lesingodawcy dla naszych usług i GRENKE z racji specjalizowania sie w rynku IT przedstawiło nam najbardziej elastyczną ofertę. ALKM przystąpiło więc do partnerstwa z GRENKE aby nasi Klienci mogli wykorzystać zalety formy finansowania jaką jest leasing - z najważniejszych można wymienić:

 • Dostęp do nowoczesnej technologii
 • Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.
 • Małe obciążenie finansowe
 • Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw
 • Duże możliwości inwestycyjne
 • Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać sié już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych
 • Uproszczone procedury
 • Zdecydowanie łatwiejsze procedury i wymogi dokumentowe niż w przypadku alternatywnych form finansowania.
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
 • Czysty zysk podatkowy
 • Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
 • Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane

Najcześciej przedmiotem leasingu są:

sprzęt komputerowy:
· komputery PC
· notebooki
· serwery
· drukarki
· monitory
· plotery
· oprogramowanie

sprzęt kserograficzny;
sprzęt audiowizualny;
sprzęt medyczny;
sprzęt telekomunikacyjny;
sprzęt fotograficzny.

Kilka słów o GRENKE

Grenkeleasing sp. z o.o. specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego, sprzętu medycznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego. Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

Firma Grenkeleasing sp. z o.o. jest partnerem dużej niemieckiej spółki giełdowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden, obecnej na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych, posiadającej aktualnie 20 oddziałów na terenie Niemiec oraz 18 filii zagranicznych. Grenkeleasing AG jest jedną z największych niezależnych niemieckich firm leasingujących środki trwałe, nie związaną z żadnym producentem lub bankiem.

Firma Grenkeleasing sp. z o.o. powstała pod koniec 2003 roku zawierając już pierwsze umowy leasingu. Od roku 2004 aktywnie rozpoczęła działalność na polskim rynku. Obecnie firma działa na obszarze prawie całego kraju, stale zwiększając dostępność swoich usług i zasięg działania.