W naszej ofercie mamy produkty i usługi służace do podniesienie bezpieczeństwa przechowywanych i wykorzystywanych danych.

Do standardowych niebezpieczeństw na które narażone są dane przechowywane w systemie należą:

  • utrata danych na skutek awarii sprzętu
  • utrata danych na skutek awarii zasilania
  • wyciek danych
  • nielegalne wykorzystanie danych przez pracowników

Oceniamy stan bezpieczeństwa danych u Klienta i proponujemy odpowiednie rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w systemie i podtrzymania ciągłości pracy. Do standardowych narzędzi należą:

  • zabezpieczenia antywirusowe
  • polityka zarządzania kopiami bezpieczeństwa (polityka "backup'owa")
  • analiza zagrożeń, wskazanie i usunięcie słabych punktów systemu
  • zasilanie awaryjne, instalacja UPS'ów
  • wdrożenia serwerów, macierzy dyskowych, sieciowych systemów backup'owych
  • wdrożenie oprogramowania "monitorującego" pozwalającego na dyskretny lub jawny podgląd pracowników, automatyczny monitoring ich pracy, reakcje na słowa kluczowe..itd